BOU DE LA PENYA 2008


Ramaderia: Jandilla
"Colorado bragado, ojo de perdiz"
Nom: Justiciero
Nº: 156 Guarisme:3

Es farà el dia 2 d'agost de 2008. A la plaça de Les Useres.